This site contains two programs from two different funders / Denne siden inneholder to tilskuddsordninger fra to stiftelser.

To get access you need register as a user or log in (top right corner) / For å få tilgang må du logge inn eller registrere deg som bruker (øverst i høyre hjørne)

Stiftelsen Dams ordning Utvikling 

Her kan forhåndsgodkjente, norske organisasjoner søke støtte til tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

Les retningslinjene nøye før du starter søknadsprosessen.

The Kavli Trust Programme on Health Research

The Kavli Trust Programme on Health Research funds collaborative research projects in the UK, Sweden, Finland or Norway addressing selected evidence gaps in child and adolescent mental health.

 Register here if you want to be notified about upcoming calls.

Programs

Sign Up